Het waterpeil staat te hoog, daardoor zijn de steigers glad. Ook zijn er slechte stukken in de steigers.
De steigers moeten eigenlijk vernieuwd worden, maar de hoge waterstand en ons budget laat het niet toe om alle steigers te vernieuwen.
H.S.V. De Bevelanden.